Från FFU till skuggkalkyler ...

Schening stöttar upphandlande organisationer i utformning av hela upphandlingsunderlag eller specifika delar. Strategier, incitamentsmodeller, uppföljningskrav, kvantitativa underlag, och skuggkalkyler

Processen för upphandlingar av kollektivtrafik är lång och krävande. Många olika kompetensområden behöver finnas med i olika faser. Strategier och beslutsunderlag skall utformas och förankras. Beskrivning av rådande förhållanden och önskat läge skall klargöras. Skall-krav behöver balanseras och uppföljningsmodeller säkras. Kvalitetskrav och incitamentsmodeller skall avvägas. Utvärderingskriterier fastställas och tydliga förfrågningsunderlag behöver formuleras.

Schening bistår med stöd i de olika faserna av upphandlingen – som projektledare och med expertstöd för att stärka och avlasta den interna organisationen. Antingen som punktinsatser eller löpande stöd genom hela resan.