Service Operations Management

Schening AB tar sig an utveckling och förbättringar inom tjänstesektorn med analytiska verktyg och metoder. Vi har en bred erfarenhet som vi kombinerar med traditionella logistiska analyser och förbättringsmetoder för att hjälpa er förbättra befintliga servicekoncept eller utveckla nya. Allt för att säkerställa att kundlöften hålls - över tid och med lönsamhet.

Vår analys av servicekoncept utgår från kundernas förväntningar i kombination med vad verksamheten skall leverera och hur kunderna uppfattar servicen. Med utgångspunkt från detta utvecklas servicekonceptet samtidigt som vi identifierar möjliga förbättringar och orealiserade potentialer.

Vi identifierar om verksamheten har rätt förutsättningar att leverera vad som är definierat utifrån information, verktyg, processer, kompetens och resurser. Ett av våra verktyg är Service Blueprint som gör att vi kan ta fram rätt aktiviteter, processer och supportsystem för en personlig och proffsig interaktion mellan personal och kunder.

Processer och rutiner

 • Vad levereras idag och med vilka krav?
 • Hur ser interaktionen ut med kunderna?
 • Hur enhetligt och konsistent lyckas man leverera service och tjänster idag?

Resursplanering och styrning

Effektiv Service Operations Management handlar om att leverera service och tjänster med jämn och hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt. Schening har lång erfarenhet av att jobba med resursplanering inom tjänsteindustrier och vi vet att rätt resursplanering krävs för att lyckas med service. Vi är experter på resursplanering med Work Force Management (WFM) och Work Force Planning (WFP). Tillsammans med oss kan ni ge era medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas med serviceleveransen.

 • Hur utnyttjas de personella resurserna idag, vilka kompetenser krävs och hur mycket personal behövs egentligen?
 • Hur kan verktyg och hjälpmedel reducera resursbehov och/eller höja leveranskvaliteten?
 • Hur ser framtida resursbehov ut i relation till marknaden och erbjudna tjänster?
 • Hur säkrar man personell kapacitet och kompetens för framtida leveranser?
 • Hur ser resursplaneringen ut om personalbehovet varierar över året, säsongen eller dygnet?

Effektiv resursplanering skapar förutsättningar för resurssnål leverans

Effektiv Service Operations Management handlar om att leverera service och tjänster med jämn och hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt. Då behövs en struktur som ger personal och kunder rätt förutsättningar för att erbjuda och konsumera servicekonceptet. Schening har lång erfarenhet av att jobba med resursplanering inom tjänsteindustrier, Vi är experter på resursplanering med Work Force Management (WFM) och Work Force Planning (WFP).

Konceptutveckling och försäljning av produkter

Schening utvecklar olika aktiviteter för att marknadsföra och stödja försäljningen av komplexa produkter. Vi utvecklar tjänstekoncept som skapar mervärde och uppfylla kundens förväntningar.

Uppföljning och kontinuerlig utveckling av prestationen och tjänsteerbjudandet

 • Hur följs leveransen upp, både från ett kundperspektiv och produktionsperspektiv?
 • Vilka KPI:er ska följas upp för att mäta leveransen?
 • Hur kan uppföljningen utvecklas och göras tillgänglig som underlag förständiga förbättringar?