Planering och uppföljning av fordonsunderhåll, Lokalvård och Facility management

För att upprätthålla målsatta kvalitetskrav för fordons och faciliteter fokuseras ofta på tekniska aspekter och tekniska resursförutsättningar. En väsentlig del av förmågan att prestera på bestämd kvalitetsnivå är att planera och organisera personella resurser för uppdraget.

Som beställare och upphandlare av trafiktjänster skall strategier för vilka tjänster som skall finnas inom kontraktet bedömas och alternativ utredas inför upphandlingar. Vad skall läggas ut på entreprenaden och vad kan drivas av upphandlaren?  För- och nackdelar med alternativ behöver utredas och beslut om tjänsteinnehåll tas.

Genom åren har vi stöttat arbetet med att säkerställa fordonsunderhåll, en effektiv lokalvård och facility management. Schening stödjer med utveckling av strategier och metoder för effektiv uppföljning av kontrakterade tjänster.