Schening i korthet


Schening är managementkonsulter med inriktning mot kollektivtrafikutveckling och tjänstelevererande företag. Med logistik som utgångspunkt och bas. Med kontor i Stockholm och New York erbjuder vi tillsammans med våra kollegor på Establish faktabaserade analyser, rådgivning och genomförande av förändringar inom en rad olika branscher.

Schening hjälper våra kunder att utveckla och förändra sin operativa verksamhet i positiv riktning. Vi analyserar våra kunders leveranser och flödesstrukturer för att med fakta visa hur de kan utveckla en kvalitativ, robust och skalbar flödesekonomi. Tillsammans skapar vi optimal kundnytta.

Våra värderingar och filosofi

  • Hos Schening mäter vår framgång genom våra kunders framgång
  • Schening arbetar alltid i nära samarbete med våra kunder där vi delar med oss av vår expertis och är lyssnande och tar till oss av våra kunders erfarenheter
  • Våra metoder baseras på fakta, erfarenhet och nytänkande

Historien bakom Schening

Företaget startades 2008 av företagets seniora konsulter. De tog med sig 20 års erfarenhet från utvecklings- och serviceprojekt för en rad större svenska företag och organisationer.

Idag kännetecknas Schening av en kombination av erfarenhet och nytänkande. Vi arbetar med avancerade analysmetoder, verktyg och bred operativ erfarenhet. Med vår kunskapsgrund kan vi sätta fokus på de områden som vi vet ger störst effekt på våra kunders kundnöjdhet och lönsamhet. Sammantaget kan vi hjälpa våra kunder utveckla en konkurrenskraftig verksamhet med nöjda slutkunder och ägare.

Schening följer den “Code of Ethics” som stipuleras av AMCF (Association of Management Consulting Firms) vilket garanterar kunden oberoende och integritet. https://www.amcf.org/

För mer information om hur Schening kan hjälpa er, skicka ett email eller ring oss. Låt oss diskutera din verksamhets utmaningar och hur vi kan stödja er.