Uppstartsplanering & Mobilsering

Inför en uppstart med förnyade avtal och eventuellt ny operatör krävs en lång rad förberedelser för att säkra en fungerande trafik och effektiv, korrekt administration.  Schening kan stötta inom alla områden.

Förberedelserna för att säkra en väl fungerande och smidig trafikuppstart för resenärer och administration i ett upphandlat kontrakt startar redan i utformning av föregående avtal med tydlighet i överlämningar, datarum och ansvarsbeskrivningar. Kraven på uppstartsplaner i avtal och tidsbehov för förberedelser skall utredas. Organisation och rapporteringsmodeller ska sättas på plats och testas inför start. Schening har bidragit med mobiliseringsstöd i en rad trafikstarter och kan stödja med såväl strategier, planering som upprampad bemanning under olika faser.