Våra konsulter

Magnus Schening

Magnus är en av grundarna till Schening AB och har tidigare grundat och haft ledande befattningar inom andra konsultbolag.  Magnus har verkat som konsult i nära 30 år och har en stor erfarenhet av att driva projekt på både strategisk och operativ nivå.  Magnus har även skaffat sig stor erfarenhet av stora och komplexa upphandlingar. Han har ofta haft olika roller som tillförordnad chef bl.a. som trafikdirektör, chef för kundservice och underhållschef. Magnus är utbildad civilingenjör inom Maskinteknik vid LiTH med inriktning på kvalitetsteknik

Kenneth Löwgren

Kenneth har en lång och bred erfarenhet inom transport- och kollektivtrafiksektorn. Han har arbetet som konsult i 25 år med uppdrag som sträcker sig från personal- och underhållsplanering, och verksamhetsutveckling till utveckling av fastighetsunderhåll och utvecklandet av tjänstelösningar i stora upphandlingar. Rollerna har varierat mellan projektledning, tillförordnad chef och rådgivare.  Innan Kenneth anslöt till Schening arbetade han bland annat med att utveckla logistikprocesserna på Saab Aeronautics och kvalitetssystemet på Sema Group.

Viktor Reineck

Viktor är en driven analytiker och konsult hos Schening sedan 2021. Viktor har utfört flertalet projekt och interimsuppdrag hos både beställare och utförare av kollektivtrafik i uppdrag av olika karaktär. Dessa inkluderar personalplanering, trafikplanering, verksamhetsuppföljning och affärsutveckling. Viktor har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH med inriktning mot tillämpad matematik.

magnus.schening@establish-schening.com
+46 707533163

kenneth.lowgren@schening.com
+46 703993110

viktor.reineck@establish-schening.com
+46 72-3799088

Lars Brunius

Lars är en av grundarna till Schening AB och har tidigare grundat och haft ledande befattningar inom andra konsultbolag.  Lars har mer 30 års erfarenhet av rådgivande konsultverksamhet inom logistik och tjänstebranschen med fokus på reseföretag och kollektivtrafik. Med bred kunskap och förståelse för utveckling av tjänstekoncept och hur dessa kvalitetssäkras. Han har periodvis tagit interima roller som planeringschef inom kollektivtrafik och flygbolag. Lars är utbildad civilingenjör inom Maskinteknik vid LiTH.

Camilla Söderling

Camilla är partner i Schening AB sedan 2011 och har en bred erfarenhet av analys och kvantitativa uppföljningar. Camilla har mer än 10 års er erfarenhet av konsultbranschen och har arbetet inom ett spektrum av områden däribland kollektivtrafik. Den gemensamma nämnaren, och också Camillas stora intresse, är relationen och att sätta samman stora datamängder i syfte att kunna utgå från en faktabaserad grund. Camilla är chef för Schenings analysteam, har periodvis arbete som interim verksamhetsutvecklare hos utövaren med fokus på planering, uppföljning och rapportering samt stöttat verksamheter i upphandlingsprocessen både på utövaren och beställarsidan. Camilla är utbildad civilingenjör inom Teknisk Matematik vid LTH.

Wille Jansson

Wille är en av de riktiga rävarna inom svensk kollektivtrafik och är senior rådgivare och konsult hos Schening. Wille har under mer än 35 år i branschen arbetat med i stort sett alla aspekter av utveckling och drift för kollektivtrafik och kombinerad mobilitet.  Från övergripande strategier, anbudsarbete till praktisk drift, etablering av trafik, uppföljning och utveckling. Wille har djup kunskap och intresse för kollektivtrafikens betydelse för samhällsutveckling, näringsliv, och människors behov av ett effektivt, tillgängligt, tryggt och säkert transportsystem med minsta möjliga miljöpåverkan.

Wille har arbetat inom Taxi, SJ, DSB, och under ett flertal år som Produktionschef vid Samtrafiken i Sverige. Sedan 2017 arbetar Wille rådgivare och har haft uppdrag för Trafikverket, samt kollektivtrafikföretag och arbetat för utveckling av cykelanvändning.

lars.brunius@establish-schening.com
+46 705665318

camilla.soderling@establish-schening.com
+46 702138674

wille.jansson@schening.com
+46 703974012

Elin Berggren

Elin Berggren ....

 

Rohel Nazmul

Rohel är  ....

Sara Lindgren

Sara är konsult och analytiker  hos Schening AB sedan 2016.  Hon har varit delaktig i större utvecklings och anbudsprojekt och också drivet mindre projekt med leveranskvalitet och resenären i fokus. Genom de olika uppdragen inom bl.a. personalplanering, trafikinformation, verksamhetsuppföljning och rapportering  har Sara fått en stor förståelse för de olika delarna som behövs för en väl fungerande kollektivtrafik.

Sara har  en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot kvalitetsutveckling.

 

 

elin.berggren@establish-schening.com
+46 xx xxx xx

rohel.nazmul@establish-schening.com
+46 70-141 37 83

sara.lindgren@establish-schening.com
+46 708435557

Christoffer Forslind

Christoffer....

Henrik Posse

Henrik är en av våra seniora rådgivare och konsulter med  en lång och bred erfarenhet av arbete med anbud och upphandlingar samt av kollektivtrafik med buss, spårvagn och taxifordon.
Han har under 35 år medverkat i olika roller för utveckling, upphandling och uppföljning av kollektivtrafik. I sin långa bana har han tagit sig an projekt och uppgifter inom  upphandlingar, anbud, uppföljning av trafikkostnader, avtalsuppföljning, affärsutveckling, etablering av trafikverksamhet, avveckling av trafikverksamhet, drift av trafikområde, trafikplanering, skolskjutsplanering med mera. I många fall har Henrik agerat som  projektledare och samtidigt arbetat som projektmedlem/specialist.

David Rydberg

David är konsult och projektledare hos Establish Schening AB sedan 2019.  Han har varit drivet större utvecklings- och logistikprojekt inom större industriföretag och inom handelsföretag. Genom de olika uppdragen inom bl.a. produktutveckling, nätverksanalyser, lageroptimering och analys har David skaffat sig djup insikt inom såväl projektledning som analyser inom Supply Chain Management.

 

christoffer.forslind@establish-schening.com
+46 701421295

henrik.posse@schening.com
+46 703770757

david.rydberg@establish-schening.com
+46 730686898