Våra konsulter

Magnus Schening

Magnus är en av grundarna till Schening AB och har tidigare grundat och haft ledande befattningar inom andra konsultbolag.  Magnus har verkat som konsult i nära 30 år och har en stor erfarenhet av att driva projekt på både strategisk och operativ nivå.  Magnus har även skaffat sig stor erfarenhet av stora och komplexa upphandlingar. Han har ofta haft olika roller som tillförordnad chef bl.a. som trafikdirektör, chef för kundservice och underhållschef. Magnus är utbildad civilingenjör inom Maskinteknik vid LiTH med inriktning på kvalitetsteknik

Kenneth Löwgren

Kenneth har en lång och bred erfarenhet inom transport- och kollektivtrafiksektorn. Han har arbetet som konsult i 25 år med uppdrag som sträcker sig från personal- och underhållsplanering, och verksamhetsutveckling till utveckling av fastighetsunderhåll och utvecklandet av tjänstelösningar i stora upphandlingar. Rollerna har varierat mellan projektledning, tillförordnad chef och rådgivare.  Innan Kenneth anslöt till Schening arbetade han bland annat med att utveckla logistikprocesserna på Saab Aeronautics och kvalitetssystemet på Sema Group.

Christopher Nilsson

Christopher är en senior konsult och certifierad projektledare med ett stort intresse för kollektivtrafik (och tåg). Har utfört flertalet projekt hos både beställare och utförare av kollektivtrafik i uppdrag av olika karaktär. Genom uppdrag kring utveckling av rutiner och processer för avtalshantering och arbetsmodeller som utveckling av mer operativa processer för trafikhantering och störningsinformation, underhållsverksamhet och uppstartsplanering finns en stor förståelse för de olika delarna som behövs för en väl fungerande kollektivtrafik. Christopher har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från LiTH.

magnus.schening@schening.com
+46 707533163

kenneth.lowgren@schening.com
+46 703993110

christopher.nilsson@schening.com
+46 737472468

Lars Brunius

Lars är en av grundarna till Schening AB och har tidigare grundat och haft ledande befattningar inom andra konsultbolag.  Lars har mer 30 års erfarenhet av rådgivande konsultverksamhet inom logistik och tjänstebranschen med fokus på reseföretag och kollektivtrafik. Med bred kunskap och förståelse för utveckling av tjänstekoncept och hur dessa kvalitetssäkras. Han har periodvis tagit interima roller som planeringschef inom kollektivtrafik och flygbolag. Lars är utbildad civilingenjör inom Maskinteknik vid LiTH.

Camilla Söderling

Camilla är partner i Schening AB sedan 2011 och har en bred erfarenhet av analys och kvantitativa uppföljningar. Camilla har mer än 10 års er erfarenhet av konsultbranschen och har arbetet inom ett spektrum av områden däribland kollektivtrafik. Den gemensamma nämnaren, och också Camillas stora intresse, är relationen och att sätta samman stora datamängder i syfte att kunna utgå från en faktabaserad grund. Camilla är chef för Schenings analysteam, har periodvis arbete som interim verksamhetsutvecklare hos utövaren med fokus på planering, uppföljning och rapportering samt stöttat verksamheter i upphandlingsprocessen både på utövaren och beställarsidan. Camilla är utbildad civilingenjör inom Teknisk Matematik vid LTH.

Wille Jansson

Wille är en av de riktiga rävarna inom svensk kollektivtrafik och är senior rådgivare och konsult hos Schening. Wille har under mer än 35 år i branschen arbetat med i stort sett alla aspekter av utveckling och drift för kollektivtrafik och kombinerad mobilitet.  Från övergripande strategier, anbudsarbete till praktisk drift, etablering av trafik, uppföljning och utveckling. Wille har djup kunskap och intresse för kollektivtrafikens betydelse för samhällsutveckling, näringsliv, och människors behov av ett effektivt, tillgängligt, tryggt och säkert transportsystem med minsta möjliga miljöpåverkan.

Wille har arbetat inom Taxi, SJ, DSB, och under ett flertal år som Produktionschef vid Samtrafiken i Sverige. Sedan 2017 arbetar Wille rådgivare och har haft uppdrag för Trafikverket, samt kollektivtrafikföretag och arbetat för utveckling av cykelanvändning.

lars.brunius@schening.com
+46 705665318

camilla.soderling@schening.com
+46 702138674

wille.jansson@schening.com
+46 703974012

Josefin Angvarson

Josefin har en bakgrund som resurs- och personalplanerare inom flygindustrin och är utbildad inom Flygtrafik och Logistik vid Linköpings Universitet. Hon är konsult och analytiker  hos Schening AB sedan 2018.  Hon har varit djupt delaktig i större utvecklingsprojekt avseende personalplanering och resursdimensionering för tågföretag. Josefin är en driven projektledare och som under senare tid fokuserat mycket på utveckling resenärernas trafik- och störningsinformation i Stockholmsregionen.

Henrik Posse

Henrik är en av våra seniora rådgivare och konsulter med  en lång och bred erfarenhet av arbete med anbud och upphandlingar samt av kollektivtrafik med buss, spårvagn och taxifordon.
Han har under 35 år medverkat i olika roller för utveckling, upphandling och uppföljning av kollektivtrafik. I sin långa bana har han tagit sig an projekt och uppgifter inom  upphandlingar, anbud, uppföljning av trafikkostnader, avtalsuppföljning, affärsutveckling, etablering av trafikverksamhet, avveckling av trafikverksamhet, drift av trafikområde, trafikplanering, skolskjutsplanering med mera. I många fall har Henrik agerat som  projektledare och samtidigt arbetat som projektmedlem/specialist.

Sara Lindgren

Sara är konsult och analytiker  hos Schening AB sedan 2016.  Hon har varit delaktig i större utvecklings och anbudsprojekt och också drivet mindre projekt med leveranskvalitet och resenären i fokus. Genom de olika uppdragen inom bl.a. personalplanering, trafikinformation, verksamhetsuppföljning och rapportering  har Sara fått en stor förståelse för de olika delarna som behövs för en väl fungerande kollektivtrafik.

Sara har  en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot kvalitetsutveckling.

 

 

josefin.angvarson@schening.com
+46 708765638

henrik.posse@schening.com
+46 703770757

sara.lindgren@schening.com
+46 708435557

Åsa (Larsson) Bjerke

Associerad Senior rådgivare

Åsa har en bred erfarenhet inom transport- och kollektivtrafiksektorn och har arbetat både på beställar- som operatörssidan. Innan hon anslöt till Schening var hon ansvarig för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland och har tidigare bland annat arbetat som planeringschef på MTR Stockholm, varit interimt ansvarig för skolskjuts och kollektivtrafik hos Nyköping kommun och haft ansvar för analys- och verksamhetsutveckling för trafik- och personalplanering samt för affärsutveckling inom privatresesegmentet på SAS. Åsa är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi vid LiTH.

asa.bjerke@schening.com
+46 721479542