Vad vi kan!

Våra seniora medarbetare har medverkat i utveckling av tjänstföretag och rese/kollektivtrafikbranschen under många år. Med logistiskt tänkande som grund och med bred kännedom om dynamiken och förhållandena inom kollektivtrafikens operativa och avtalsmässigt förutsättningar kan vi stärka er befintliga organisation under perioder med hög belastning. Eller driva och leda utvecklings- eller utredningsprojekt med specificerade mål.

Några exempel på nyckelområden är :

  • Versamhetsuppföljning- och kvalitetsutveckling
  • Uppstartsplanering
  • Kravställningar
  • Incitamentsmodeller
  • Tidtabellsanalyser
  • Uppföljningsmodeller
  • Personalplanering
  • Resursdimensionering
  • Skuggkalkyler
  • Underhållsplanering och uppföljning