Att säkerställa att ingångna avtal följs upp både avseende kvalitet och ekonomi är nyckeln till att uppnå uppsatta mål!

Att säkerställa att ingångna avtal följs upp både avseende kvalitet och ekonomi är nyckeln till att uppnå uppsatta mål men kan vara också vara en krävande uppgift. Systematik i hanteringen med väl utvecklade modeller för uppföljning sparar tid och säkrar att ni kan nå kontraktets mål och driver rätt frågor tillsammans med trafikföretaget.

Som upphandlande myndighet finns mycket att vinna på att proaktivt arbeta med formerna för avtalsförvaltning och rapportering. Det sätter förutsättningar för att nå de mål som satts upp i den genomförda upphandlingen och säkerställer att kvaliteten på utförda varor eller tjänster håller avtalad nivå. Att förvalta avtal innebär förutom avtalsuppföljning även en effektiv intern administration, som exempelvis att registrera avtalet i en avtalsdatabas, samt att hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar.

Förutsättningarna för en väl fungerande avtalsförvaltning och rapportering sätts redan i de tidiga faserna av upphandlingen då planering för hur man bäst säkrar såväl måluppfyllnad som ekonomisk korrekt rapportering.

Schening har bred erfarenhet av såväl avtalsstrategier inför avtal som administrativa modeller för uppföljning som underlättar vardagen under löpande kontrakt.